اشکال دستگاه های الکترونیکی رای گیری در انتخابات بعدی باید اصلاح شود؛

اشکال دستگاه های الکترونیکی رای گیری در انتخابات بعدی باید اصلاح شود؛

محمد غیرتی، روز یکشنبه در نشست شورای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی خراسان جنوبی، افزود: با توجه به اینکه از دستگاه های الکترونیکی برای اولین بار در روند انتخابات شوراها استفاده شد، مردم و دست اندرکاران امر را با مشکل هایی مواجه کرد، امیدواریم با فرهنگ سازی استفاده از این دستگاه در آینده با مشکلی مواجه نشود.
وی ادامه داد: قطع و وصل مکرر و بی مورد دستگاه ها باعث شد که در برخی حوزه های اخذ رای، رای گیری با ۲ ساعت تاخیر شروع یا در هنگام رای گیری مشکل ایجاد شود.
به گفته وی بروز مشکل سبب شد که عده ای از مردم فقط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که این امر خود اعتراض عده ای از نامزدها را به دنبال داشته است.
به گزارش ایرنا، غیرتی عنوان کرد: بعضا وجود یک دستگاه استعلام کد ملی افراد در شعبه های اخذ رای باعث شد که روند رای گیری با تاخیر رو به رو شود، اگر در انتخاباتی های بعدی دستگاه های بیشتری تعبیه شود بی شک در روند برگزاری انتخابات تسهیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: نامزدهایی که به هر عنوانی اعتراضی داشته باشند طبق قانون تا ۲ روز بعد از شمارش آرا می توانند اعتراض کنند و دستگاه های ذی ربط هم در یک فرصت پنج روزه باید به شکایت ها رسیدگی کنند.
سرپرست پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) خراسان جنوبی، با تبریک حضور حماسی مردم در انتخابات ، مشارکت حداکثری مردم را در این فریضه معنوی مایه یاس و ناامیدی معاندان نظام عنوان کرد.
سرهنگ علی محمد پور، با اشاره به اینکه در فضای مجازی تخلف هایی رصد شده است، گفت: موارد تخلف طبق قانون احصا شده و به مراجع ذی ربط برای رسیدگی ارجاع شده است.
به گفته وی در بحث تخلف های انتخاباتی ریاست جمهوری، هفت مورد مربوط به تبلیغات، ۲ مورد ارایه نظر سنجی های کذب، هفت مورد تبلیغات مسئولان استان، ۶ مورد تخلف انتخاباتی توسط عوامل اجرایی و پنج مورد شمارش آرا قبل از اعلام رسمی بود که در حال رسیدگی است و قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی اظهار کرد: در بحث تخلف های مربوط به شورای شهر و روستا، ۳۶ مورد مربوط به تبلیغات زود هنگام بود که در صدر تخلفات است، سه مورد تبلیغات در پایان موعد قانونی و یک مورد مربوط به توهین و تخریب داوطلبان بوده است.
وی تصریح کرد: پراکندگی در شبکه های مختلف فضای مجازی اعم از تلگرام، اینستو گرام و … بود و آنچه که هم اکنون با آن مواجه هستیم رسیدگی هر چه زودتر ستاد های پیشگیری و رسیدگی به تخلفات است که امیدواریم در صورت بررسی و تشخیص جرم به طور حتم برخورد قانونی انجام شود تا مردم از آن مطلع شوند.
نشست یاد شده پنجمین و آخرین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در خراسان جنوبی بود که قرار شد مصوبه های تصویب شده در انتخابات بعدی لازم الاجرا باشد.
به علت محرمانه بودن مصوبات تصویب شده از حضور خبرنگاران برای ادامه حضور در جلسه ممانعت شد.