استقبال از خدام رضوی در روستای نوفرست

استقبال از خدام رضوی در روستای نوفرست

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق شمیم عطر بارگاه ملکوتی شمس الشموس با حضور خدام رضوی در روستای نوفرست.