استاندار در جمع عزاداران روستا هاي شهرستان خوسف

استاندار در جمع عزاداران روستا هاي شهرستان خوسف

محمد صادق معتمدیان استاندار و محمد شفیعی فرماندار شهرستان خوسف شب عاشورا در جمع عزاداران روستاهای نصرآباد و مهديه شهرستان خوسف حضور و به عزاداري پرداخت