استاندار خراسان جنوبی: نیروی انتظامی در تامین امنیت نقش زیادی دارد؛

استاندار خراسان جنوبی: نیروی انتظامی در تامین امنیت نقش زیادی دارد؛

به گزارش خبر شرق به نقل از  روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی،سید علی اکبر پرویزی در دیدار با سرتیپ مجید شجاع فرمانده انتظامی استان، افزود: مجموعه نیروهای تحت فرماندهی انتظامی استان در تامین امنیت بسیار موفق بودندکه این تلاش فرزندان شایسته مردم در نیروی انتظامی، موجب سربلندی و خوشحالی است.
رئیس شورای تامین استان ضرورت حرکت همه مجموعه ها بر مدار قانون را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: باید مراقبت کنیم برخی اعمال نظرها و اقدامات فرا قانونی به جایگاه این مجموعه خدوم و نیروهای پرتلاش آن آسیبی نرساند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه انتقاد از عملکرد بخشی از یک مجموعه، به معنی نادیده گرفتن زحمت همه آن مجموعه نیست، تصریح کرد: ممکن است در برخی زیرمجموعه ها نارسایی هایی وجود داشته باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد و این به معنی نادیده گرفتن زحمت آن مجموعه نیست .