استاندار خراسان جنوبی در دیدار با وزیر نیرو مهمترین موضوع کاری استان را بررسی کرد

استاندار خراسان جنوبی در دیدار با وزیر نیرو مهمترین موضوع کاری استان را بررسی کرد

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی اکبر پرویزی، در این دیدار اجرای طرح انتقال آب به استان و تسریع در اجرای طرح انتقال آب به شهر طبس را مورد پیگیری قرار داد.
همچنین در این دیدار اجرای خط انتقال ۱۳۲ کیلو ولت برق به دیهوک و اجرای خط انتقال ۱۳۲ کیلو ولت برق به مرز ماهیرود از توابع شهرستان سربیشه بررسی شد.