اخذ نزدیک به ۲ هزار میلیارد ریال مالیات سال ۹۵ در استان؛

اخذ نزدیک به ۲ هزار میلیارد ریال مالیات سال ۹۵ در استان؛

محمد رضا پاک گهر، روز دوشنبه در دیدار کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در استان ، افزود: از مجموع درآمد هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال مربوط به مالیات مستقیم و ۷۴۵ میلیارد ریال مالیات غیر مستقیم است که عمده آن از طریق مالیات به ارزش افزوده دریافت شد.
به گفته وی از محل مالیات به ارزش افزوده از سال ۸۷ تا پایان خرداد ۹۶ ،یک هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال عوارض از اداره کل مالیاتی استان به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شد که از این مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال مستقیما به شهرداری بیرجند پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: اجرای کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پروژه ملی در استان در حال پیگیری است،که یک درصد از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده به بخش بهداشت و درمان تعلق دارد که در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و مناطق روستایی و عشایری استان هزینه می شود.
پاگ گهر با بیان اینکه مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت و یک ابزار حکومتی است، افزود: مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی موجب توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد پاک در جامعه می شود.
وی تصریح کرد: اخذ مالیات صرف خدمت رسانی به موقع در جامعه و ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی- درمانی، احداث مدرسه، مسکن، حمل و نقل و ارتباطات و … می شود.
وی تاکید کرد: یکی از اولویت های راهبردی اقتصاد مقاومتی، کاهش درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی است، مقام معظم رهبری هم کاملا این مهم را شرعی دانستند و این مهم راه رهایی از بودجه های نفتی است.
وی ادامه داد: با توجه به تکریم ارباب رجوع از تمام توان برای تنظیم اظهار نامه مودیان مالیاتی به صورت الکترونیکی استفاده می شود و برای کاهش مراجعه مودیان با اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانه ها و پایگاه های اطلاع رسانی گامی مهم در این ارتباط برداشته شده است.
در سال ۱۳۹۴ ، هزار و ۷۷۶هزار ریال مالیات در خراسان جنوبی دریافت شد،که هزار و ۲۲۳میلیارد ریال مالیات مستقیم و ۵۵۲میلیارد ریال مالیات غیرمستقیم است که عمدتا مالیات بر ارزش افزوده بود.