اختصاص بیش از ۳۱۸میلیارد ریال بودجه به شهرستان مرزی سربیشه؛

اختصاص بیش از ۳۱۸میلیارد ریال بودجه به شهرستان مرزی سربیشه؛

به گزارش  فرمانداری سربیشه، محمد جواد فلاحی در کمیته برنامه ریزی شهرستان، افزود: با این بودجه، ۱۵۸ طرح امور اقتصادی، امور زیربنایی، زیرساختهای شهری، امور فرهنگی و اجتماعی و توسعه فضاهای اداری در شهرستان اجرا خواهد شد.
وی خواستار ارتباط گیری بیشتر مسئولان با مدیران استانی برای جذب بیشتر بودجه ملی شد.
به گفته وی نظارت بر روند اجرای طرح های عمرانی در سال جاری افزایش می یابد تا کمترین هدر رفت هزینه را در اجرای طرح ها داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه پیگیری های مسئولان شهرستان و استان باعث احیای مجدد طرح توسعه سربیشه و نهبندان در سال ۹۶ شد، گفت: بودجه طرح توسعه نهبندان و سربیشه استانی است و نحوه هزینه کرد آن در اختیار استانداری خراسان جنوبی است.