اجرای ۴۰ کیلومتر روکش آسفالت جاده های استان در سه ماهه اول سال؛

اجرای ۴۰ کیلومتر روکش آسفالت جاده های استان در سه ماهه اول سال؛

مسئول اداره نگهداری راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی گفت: در راستای افزایش ارتقاء ایمنی محورهای مواصلاتی استان و به منظور رفاه حال مسافران، در سه‌ ماهه اول امسال بیش از ۴۰ کیلومتر از محورهای حوزه استحفاظی استان روکش آسفالت شده است.

حسین عباسی  با بیان اینکه این محورهای مواصلاتی شامل بزرگراه، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی است، اظهار کرد: برای اجرای این عملیات، بیش از ۳۲ هزار تن آسفالت به مصرف رسیده که رقم ریالی انجام آن، حدود ۱۵ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: استان خراسان‌جنوبی دارای بیش از ۱۷هزار کیلومتر جاده بین‌شهری و روستایی است که عملیات روکش آسفالت این محورها، همه‌ساله به تناسب اعتبارات و یا با تأمین قیر رایگان در برنامه این اداره کل قرار می‌گیرد.

مسئول اداره نگهداری راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی یادآورشد: با درنظرگرفتن این اعتبارات و یا با تأمین قیرهای رایگان، با توجه به خرابی محورها و اولویت‌بندی انجام شده، نسبت به انجام روکش محورهای منتخب اقدام می‌شود