اجرای ۱۰ کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت گرم در شهرستان قاین مسئول اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قاین خبر داد:

اجرای ۱۰ کیلومتر لکه گیری و روکش آسفالت گرم در شهرستان قاین

رضا صادقی مسئول اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قاین گفت: در راستای افزایش ارتقاء ایمنی و نگهداریمحورهای مواصلاتی استان و به منظور رفاه حال کاربران جاده ای ۱۰ کیلومتر از جاده های شریانی شهرستان قاین محور سه راهی حوض رباط به اسفدن لکه گیری و روکش آسفالت گرم شده است.

 

صادقی در ادامه گفت: این عملیات با اختصاص ۷۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و نیز ۴۸۰۰ تن آسفالت در راه های شریانی شهرستان قاین اجرا شد

 

مسئول اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان قاین در پایان متذکر شد: شهرستان قاین دارای بیش از ۲۰۳۵ کیلومتر جاده بین شهری و روستایی است که عملیات روکش آسفالت محورها، همه ساله به تناسب اعتبارات و یا با تأمین قیر رایگان در برنامه این اداره کل قرار می گیرد که با توجه به خرابی محورها و اولویت بندی انجام شده نسبت به انجام روکش محورهای منتخب اقدام می گردد