آیین سنتی «نواوستی» در اردبیل برگزار شد

آیین سنتی «نواوستی» در اردبیل برگزار شد

با استقبال پرشور شهروندان، آیین سنتی نواوستی به عنوان یکی از آیین‌های شکرگزاری و استقبال از بهار در محل پل تاریخی هفت چشمه شهر اردبیل برگزار شد.

نواوستی یکی از آیین های استقبال از بهار و آغاز فصل جدید است که همه ساله در صبح روز چهارشنبه سوری یا به عبارتی صبح آخرین چهارشنبه سال برگزار می شود.

هر چند به تعبیر کارشناسان در زمان برگزاری این آیین تغییراتی در طول تاریخ شکل گرفته اما از آیین نواوستی به جشن آب ها یاد می شود.

همه ساله در آخرین چهارشنبه سال کوچک و بزرگ و پیر و جوان به کنار آب های روان رفته و تازه شدن سال جدید را جشن می گیرند.

نواوستی به تعبیر یکی از شهروندان در واقع جشن تازه شدن آب است و آب مایه حیات و عامل زندگی تمامی موجودات است.

شرکت‌کنندگان با این باور که در این روز حاجت‌ها و نیت‌ها برآورده می‌شود با در دست داشتن قیچی، جارو و کوزه سفالی در محل پل تاریخی یئدی گوز (هفت چشمه) اردبیل حاضر شده و دعاگویان، سه مرتبه عرض رودخانه بالیقلو (بالیخلی چای) را طی و سپس آب را جارو یا قیچی می‌کنند.

دختران جوان نیز در پایان این آئین، کوزه‌های سفالینی را که در آیین سال گذشته پر از آب کرده بودند می‌شکنند و با نیت حاکم شدن زلالی و روشنی،کوزه‌های جدید خود را از آب پر کرده و به خانه‌هایشان می‌برند.

بانوان اردبیلی آب کوزه‌ها را به نشان پاکی در چهارگوشه خانه می‌ریزند یا غذای آخرین چهارشنبه سال را با این آب تهیه می‌کنند.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین فلسفه آیین نو اوستی در اردبیل تحکیم دوستی، مودت، دیدار دوستان و آشنایان و هم‌صحبتی با آنها در این جشن می باشد.