آموزش های عمومی و تخصصی مد نظر روابط عمومي ها قرار گيرد مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبي عنوان کرد:

آموزش های عمومی و تخصصی مد نظر روابط عمومي ها قرار گيرد

عباسعلي بهاري مدیر کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، با اشاره به وجود مشکلات موجود در حوزه روابط عمومي ها، گفت: انتظار است مديران دستگاه هاي اجرايي به مجموعه روابط عمومي به عنوان يک واحد اداري مهم و داراي جايگاه ويژه نگاه كنند؛ چرا كه در غير اين صورت روابط عمومي ها از وظايف اصلي خود باز خواهند ماند.

وی ، با بیان اینکه استرس کاري در روابط عمومي بسيار بالا است چرا که هر قصور و اشتباهي مي تواند به برنامه هاي دستگاه اجرايي لطمه بزند، ادامه داد: روابط عمومي بايد بگونه اي فعاليت كند تا اطلاع رساني درستي از خدمات دستگاه هاي اجرايي به مردم ارائه گردد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبي، از راه اندازي کانال تلگرامي اطلاع رساني و نيز سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات خبر داد و افزود: در حال حاضر کانال اطلاع رساني استانداري خراسان جنوبي، بيش از يك هزار و ۵۰۰ نفر عضو دارد.

بهای، به کمیته های ۵ گانه هسته راهبردي مديران روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان اشاره کرد و ادامه داد: کميته ارتباطات رسانه اي، كميته رفاه و تعاون، كميته آموزش، ، كميته افكارسنجي و نظرسنجي و كميته ارزيابي عملكرد از جمله كميته هاي موجود در هسته مذكور هستند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبي، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر ۶ هزار و ۴۱۸ نفر ساعت از روابط عمومي ها و رسانه ها و رانندگان در حوزه آداب تشريفات و خبرنويسي آموزش هاي لازم را از طريق فعاليت هاي کميته آموزش فرا گرفته اند.

بهاری، به شاخص های مختلف ارزیابي عملکرد روابط عمومي ها اشاره کرد و گفت: امتياز کسب شده از شاخص هاي ۷ گانه شامل ارتباطات رسانه اي ، روابط عمومي الكترونيك، فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي، فعاليت هاي تبليغاتي و نمايشگاهي و سمعي و بصري، انتشارات و واگذاري امور به بخش خصوصي جزو شاخص هاي ارزيابي عملكرد هستند كه بر اساس اين شاخص ها و زيرشاخص هاي مرتبط روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي مورد ارزيابي قرار گرفته اند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبي، با تاکيد بر لزوم برون سپاري فعاليت هاي روابط عمومي ها به بخش خصوصي، اظهار داشت: مديران در صورت توجه به اين مهم، مي توانند به روابط عمومي ها کمك كنند تا به ساير فعاليت هاي تخصصي خود متناسب با وظايف و ماموريت هاي دستگاه متبوعه بپردازند.