آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه تاریخی کهنک ‌سربیشه؛

آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه تاریخی کهنک ‌سربیشه؛

هاشم اتفاقی ظهر امروز در مراسم آغاز این کاوش ها اظهار داشت: محوطه باستانی کهنک از جمله سایت های تاریخی شاخص شهرستان سربیشه است که تاکنون چهار فصل کاوش باستان شناسی در آن انجام شده است.

وی گفت: تاکنون بقایایی از استقرار های مربوط به قرون اولیه و میانی اسلامی و نیز استقرارهای موقت مربوط به سده های متاخر که اغلب بصورت فصلی و کوچ نشینی بوده در این کاوش ها شناسایی و مطالعه شده است.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سربیشه بیان کرد: در این مرحله دانشجویان کارشناسی باستان شناسی با هدف آموزش و اجرای میدانی حفاریهای علمی در مدت ۴۵ روز ، کار گمانه زنی و شناسایی بخشهایی از قلعه کهنک را انجام می دهند.

وی افزود: مجموعه آثار منقولی که از این کاوش ها بدست می آید در آزمایشگاه مرمت آثار تاریخی استان، مورد بررسی، مستند سازی و مرمت قرار می گیرد و پس از آن در ویترین اختصاصی محوطه تاریخی کهنک که در موزه باستان شناسی استان واقع در عمارت جهانی اکبریه پیش بینی شده به نمایش گذاشته می شود.