آغاز طرح پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی؛

آغاز طرح پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی؛

به گزارش  روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی، دکتر « محمد علی بخشی » در تشریح این طرح افزود: به منظور بررسی وضعیت سرمی طیور صنعتی و بومی استان به لحاظ بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، طرح مراقبت فعال به مدت یک ماه در سراسر استان آغاز شد.
وی با بیان اینکه این بیماری در گروه بیماری های قابل انتقال از طیور به انسان قرار دارد عنوان کرد: در این طرح از طیور صنعتی و سنتی نمونه خون دریافت و آزمایش های لازم برای ردیابی سرمی این بیماری انجام می شود.
وی تاکید کرد: انجام این طرح باعث می شود آخرین وضعیت استان به لحاظ این بیماری بررسی و رصد شود.
در خراسان جنوبی ۷۵۰ واحد مرغداری صنعتی و بیش از ۵۰ هزار قطعه طیور سنتی وجود دارد.