آغاز به كار سامانه جذب سازماندهى پيش فر کارشناس امور فعاليت هاي سازمان دانش آموزي گفت :

آغاز به كار سامانه جذب سازماندهى پيش فر

حكيمه ترابى كارشناس أمور فعاليت هاي  سازمان دانش اموزي استان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق  گفت : چند ساليست براى سازماندهي و جذب نيرو هاى پيشتاز سامانه اي طراحي شده است كه زير مجموعه سايت پيش فر است .

وي در ادامه افزود:برنامه جذب گروه هاى دانش آموزى تقريبا از ابتداي سال آغاز شده و گروه ها ميتوانند به دو صورت ٢٣و ٤٥نفره تشكيل شوند.

كارشناس امور فعاليت هاي سازمان در خصوص حق عضويت دانش آموزان گفت: بر أساس شيوه نامه سازمان مركز ،حق عضويت دانش آموزان ٥٠٠٠تومان است.

ترابي در خصوص تيم ويژه استان گفت :اين تيم متشكل از دانش آموزان برتر تشكيلات است كه در برنامه هاي ويژه شركت خواهند كرد.

وي افزود :در سال گذشته ٥٠٢گروه در استان فعال بودن و امسال پيش بيني مي شودكه اين تعداد به ٦٣٠گروه برسد.