آغاز برداشت زرد آلو در فردوس مدیرجهاد کشاورزی فردوس خبرداد :

آغاز برداشت زرد آلو در فردوس

به گزارش خبرشرق ، علیرضا مهمیز مدیرجهاد کشاورزی فردوس گفت: سالیانه هزار تن زرد آلو در این شهرستان تولید می شد که امسال به علت سرمازدگی کاهش یافته است.

وی قیمت هر کیلو زرد آلو خریداری شده توسط دلالان و واسطه ها از کشاورزان را ۶ هزار تومان اعلام کرد و افزود: این زردآلوی خریداری شده در بازار ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد که در حق کشاورزان و مصرف کنندگان اجحاف می شود.

قیسی، شاهرودی و نارنجی از جمله ارقام زرد آلوی تولید شده در شهرستان فردوس است که به شهر های اصفهان، مشهد و زاهدان ارسال می شود.