آسفالت ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی خراسان جنوبی در دولت یازدهم؛ مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی خبرداد:

آسفالت ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی خراسان جنوبی در دولت یازدهم؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، مهدی جعفری مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی روز گذشته در جمع خبرنگاران، گفت: در دولت یازدهم بیش از ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی علی رغم کاهش اعتبار ملی آسفالت واحداث گردیده است.

 وی افزود: تحقق این امر را استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در تحویل قیر رایگان و طرح های مشارکتی عنوان کرد.

 مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون ۸۰۰ روستای بالای ۲۰خانوار خراسان جنوبی ازنعمت راه آسفالته برخوردار است بیان کرد: از ۹۰۶ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت استان ۸۰۰ روستا راه آسفالته دارد که بیشترین محدودیت در شهرستان سربیشه با ۲۱ روستا و نهبندان با ۲۸ روستا است که در اولویت کاری اداره کل قرار دارد.