آزمایشگاهی استاندارد در مرز ماهیرود خراسان جنوبي احداث مي شود

آزمایشگاهی استاندارد در مرز ماهیرود خراسان جنوبي احداث مي شود

نیره پیروز بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران صبح امروز در مراسم افتتاح ساختمان اداري و آزمايشگاهي اداره کل استاندارد خراسان جنوبي گفت:

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق در صورت فراهم شدن مساعدت هاي لازم، آزمايشگاهي مجهز در مرز ماهيرود در شهرستان سربيشه احداث خواهد شد

طرح ها و پروژه هايي که در هفته دولت افتتاح مي شود، نشان دهنده پيشرفت دولت تدبير و اميد و اقدامات بسيار مناسبي است كه در اين دولت به انجام مي رسد

در پروژه هاي سازمان ملي استاندارد، در دولت تدبير و اميد توانستيم از ۱۴ پروژه نيمه تمام مربوط به دولت دهم ۱۰ پروژه را به اتمام و بهره برداري كامل برسانيم

اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از اهداف اصلي سازمان ملي استاندارد ايران است

نظام استانداردسازي، رويکرد نويني است که بر اساس سياست هاي اقتصاد مقاومتي طراحي شده است

يکي از مولفه هاي مهم سازمان ملي استاندارد توجه به صادرات کشور است

درسازمان ملي استاندارد، فرآيندهاي مربوط به استانداردسازي محصولات و توليدات نيز مورد توجه قرار گرفته است