آرای نهایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای فردوس و اسلامیه اعلام شد؛

آرای نهایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای فردوس و اسلامیه اعلام شد؛

مهدی ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: بر اساس آرای شمارش شده از ۳۱ نامزد انتخابات شورای اسلامی شهر فردوس، مجید نقره دانی، ۷هزار و ۷۳۵ رای، حسین اکبری ۶ هزار و ۷۷۶ رای، داود تقاضایی اول، چهار هزار و ۶۷ رای، الهه رجب زاده ، سه هزار و ۹۵۴ رای و سید حسن مزدآور، سه هزار و ۸۳۷ رای، به عنوان اعضای اصلی شورا شهر فردوس بیشترین آراء را به خود اختصاص دادند.
وی با اشاره به اعضای منتخب شورای شهر اسلامیه گفت: هادی واحدی، هزار و ۹۳۹ رای، عباس کبوتری، هزار و ۸۷۶ رای، علی محمد شاهی، هزار و ۴۶۲ رای، غلامرضا حراث، هزار و ۴۰۳ رای و اسماعیل دهقان بردبار، هزار ۲۲۲ رای منتخبان شورای شهر اسلامیه هستند.
در انتخابات این دوره ۵۵ شعبه اخذ رای در شهرستان فردوس آرای مردم را جمع آوری کردند.