آخرین ماموریت کاسینی؛ خداحافظی با فضانورد پیر:

آخرین ماموریت کاسینی؛

آخرین بخش ماموریت فضاپیمای کاسینی “پایان بزرگ” نام دارد و شامل ۲۲ گردش در نزدیک‌ترین فاصله به زحل و تصویربرداری از سیاره و حلقه‌های آن است.

فضاپیمای کاسینی از سال ۲۰۰۴ تاکنون در حال گردش به دور زحل و تصویربرداری از این سیاره، حلقه‌های آن و قمرهای مختلف آن است.

بسیاری از عکس‌هایی که کاسینی از زحل و قمرهای آن گرفته برای اولین بار منتشر شده است.

بررسی این تصاویر میزان اطلاعات منجمان از این سیاره زیبا را افزایش داده است و آنها توانسته‌اند با استفاده از عکس‌های مختلفی که از قمرها و حلقه‌های این سیاره به خواص و  ساختار آنها پی برده و در رابطه با گذشته آنها حدس‌هایی بزنند.

ماموریت کاسینی در ۱۵ سپتامبر سال جاری به پایان می‌رسد و این فضاپیما به سطح زحل سقوط خواهد کرد.